LINE it!
 @ctrueshop


  • ชุดนางแบบ

    ชุดนอนซีทรูช้อป ถ่ายจากสินค้าจริง นางแบบมืออาชีพ เราถ่ายแบบกันทุกสองสัปดาห์ ชุดนางแบบคือชุดที่นางแบบใช้ในการถ่ายแบบ ดังนั้นจึงมีเพียง 1 ชุดเท่านั้น