• ชุดนอนซีทรูช้อป เราถ่ายจากสินค้าจริง

  เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าตรงกับความต้องการมากที่สุด เราจึงคัดสรรนางแบบสุดฮอต

  มาใส่ชุดนอนของเรา เพื่อให้ได้ภาพสินค้าที่ตรงกับสินค้าจริงมากที่สุด ชุดนอนซีทรูช้อป ชุดนอนไม่ได้นอน

  ชื่อจริง : พิชญา เกษศิริ

  ฟองเบียร์

  หน้าอก 31 นิ้ว เอว 25 นิ้ว สะโพก 33 นิ้ว
  สูง 158 เซนติเมตร หนัก 43 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 28 เมษยน 2537

  ผลงานทั้งหมด : 6 ครั้ง
  ชื่อจริง : พิฆธิต วชิรพุทรคุณ

  น้องพิ

  หน้าอก 35 นิ้ว เอว 28 นิ้ว สะโพก 38 นิ้ว
  สูง 175 เซนติเมตร หนัก 64 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 19 พฤษภาคม 2537

  ผลงานทั้งหมด : 1 ครั้ง
  ชื่อจริง : ปวีณา สมฤทธิ์

  เนย

  หน้าอก 31 นิ้ว เอว 24 นิ้ว สะโพก 35 นิ้ว
  สูง 165 เซนติเมตร หนัก 43 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 9 มีนาคม 2537

  ผลงานทั้งหมด : 2 ครั้ง
  ชื่อจริง : จริยา เพชรไพร

  แอ้ม

  หน้าอก 32 นิ้ว เอว 24 นิ้ว สะโพก 33 นิ้ว
  สูง 155 เซนติเมตร หนัก 43 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 23 พฤษภาคม 2534

  ผลงานทั้งหมด : 1 ครั้ง
  ชื่อจริง : เสาวลักษณ์ เจ้าดารี

  แซนด้า

  หน้าอก 36 นิ้ว เอว 23 นิ้ว สะโพก 35 นิ้ว
  สูง 165 เซนติเมตร หนัก 43 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 7 พฤศจิกายน 2533

  ผลงานทั้งหมด : 5 ครั้ง
  ชื่อจริง : ณัฐพร อำพร

  เนย ซูกิชิ

  หน้าอก 33 นิ้ว เอว 25 นิ้ว สะโพก 33 นิ้ว
  สูง 165 เซนติเมตร หนัก 43 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 9 กรกฏาคม 2538

  ผลงานทั้งหมด : 2 ครั้ง
  ชื่อจริง : ธารินทร ดอนหมื่นศรี

  นิ่ม
  เกิดวันที่ 20 ธันวาคม 2536

  ผลงานทั้งหมด : 1 ครั้ง
  ชื่อจริง : รจเรศ แสนสำราญ

  โกโก้

  หน้าอก 33 นิ้ว เอว 23 นิ้ว สะโพก 34 นิ้ว
  สูง 159 เซนติเมตร หนัก 42 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 20 เมษายน 2536

  ผลงานทั้งหมด : 2 ครั้ง
  ชื่อจริง : พัชริดา หน่อท้าว

  เหมียว

  หน้าอก 31 นิ้ว เอว 24 นิ้ว สะโพก 34 นิ้ว
  สูง 157 เซนติเมตร หนัก 40 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2535

  ผลงานทั้งหมด : 2 ครั้ง
  ชื่อจริง : กนกพร จุลเสวก

  หญิง

  หน้าอก 33 นิ้ว เอว 24 นิ้ว สะโพก 34 นิ้ว
  สูง 160 เซนติเมตร หนัก 45 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 30 เมษายน 2537

  ผลงานทั้งหมด : 3 ครั้ง
  ชื่อจริง : จริยา พบวันดี

  คิตตี้

  หน้าอก 32 นิ้ว เอว 24 นิ้ว สะโพก 31 นิ้ว
  สูง 168 เซนติเมตร หนัก 45 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2531

  ผลงานทั้งหมด : 2 ครั้ง
  ชื่อจริง : นุชนาถ นาคะธีรานนท์

  หมวยลี่

  หน้าอก 34 นิ้ว เอว 25 นิ้ว สะโพก 34 นิ้ว
  สูง 155 เซนติเมตร หนัก 42 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 22 มกราคม 2539

  ผลงานทั้งหมด : 3 ครั้ง
  ชื่อจริง : เสาวลักษร์ เกิดสมบัติ

  แตงโย

  หน้าอก 33 นิ้ว เอว 25 นิ้ว สะโพก 33 นิ้ว
  สูง 163 เซนติเมตร หนัก 45 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 17 มิถุนายน 2532

  ผลงานทั้งหมด : 2 ครั้ง
  ชื่อจริง : ชุติมา โชติวิเชียร

  หลินหลิน
  เกิดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2533

  ผลงานทั้งหมด : 1 ครั้ง
  ชื่อจริง : เมนาท รณภานิธิทัต

  โฮป
  เกิดวันที่ 28 สิงหาคม 2530

  ผลงานทั้งหมด : 1 ครั้ง
  ชื่อจริง : อรอุมา บูรณธนิต

  เบนจิ

  หน้าอก 33 นิ้ว เอว 25 นิ้ว สะโพก 36 นิ้ว
  สูง 170 เซนติเมตร หนัก 53 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 2 มีนาคม 2540

  ผลงานทั้งหมด : 2 ครั้ง
  ชื่อจริง : กวินตา ทองประเสริฐ

  เนยหวาน

  หน้าอก 31 นิ้ว เอว 25 นิ้ว สะโพก 33 นิ้ว
  สูง 160 เซนติเมตร หนัก 43 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2533

  ผลงานทั้งหมด : 6 ครั้ง
  ชื่อจริง : พรสวรรค์ เพชรสัมฤทธิ์

  ลูกน้ำ

  หน้าอก 32 นิ้ว เอว 24 นิ้ว สะโพก 32 นิ้ว
  สูง 160 เซนติเมตร หนัก 42 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 22 ธันวาคม 2532

  ผลงานทั้งหมด : 3 ครั้ง
  ชื่อจริง : ณัฐริกา เมาะราษี

  เฌอเบลล์

  หน้าอก 32 นิ้ว เอว 24 นิ้ว สะโพก 31 นิ้ว
  สูง 160 เซนติเมตร หนัก 40 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 5 มกราคม 2540

  ผลงานทั้งหมด : 1 ครั้ง
  ชื่อจริง : ธิติมา นรพันธ์พิพัฒน์

  ลัลลาเบล

  หน้าอก 31 นิ้ว เอว 25 นิ้ว สะโพก 32 นิ้ว
  สูง 155 เซนติเมตร หนัก 38 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 19 กันยายน 2536

  ผลงานทั้งหมด : 1 ครั้ง
  ชื่อจริง : นรมน ศศิศุภเศรษฐ

  ดรีมแม่

  หน้าอก 32 นิ้ว เอว 25 นิ้ว สะโพก 35 นิ้ว
  สูง 168 เซนติเมตร หนัก 48 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 4 ธันวาคม 2538

  ผลงานทั้งหมด : 1 ครั้ง
  ชื่อจริง : ปนัดดา รัตนศรี

  โซนิ

  หน้าอก 33 นิ้ว เอว 26 นิ้ว สะโพก 34 นิ้ว
  สูง 165 เซนติเมตร หนัก 47 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 7 มิถุนายน 2530

  ผลงานทั้งหมด : 1 ครั้ง
  ชื่อจริง : อรนุช พลสยาม

  นุ๊ก
  เกิดวันที่ 25 กรกฎาคม 2533

  ผลงานทั้งหมด : 1 ครั้ง
  ชื่อจริง : กวินตรา ภัทรธรวุฒิภัค

  โซเฟีย

  หน้าอก 33 นิ้ว เอว 25 นิ้ว สะโพก 35 นิ้ว
  สูง 170 เซนติเมตร หนัก 47 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2535

  ผลงานทั้งหมด : 2 ครั้ง
  ชื่อจริง : ณัฐณิชา โสภารักษ์

  กิ๊ฟเก๋

  หน้าอก 33 นิ้ว เอว 25 นิ้ว สะโพก 34 นิ้ว
  สูง 165 เซนติเมตร หนัก 44 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 9 กรกฎาคม 2532

  ผลงานทั้งหมด : 1 ครั้ง
  ชื่อจริง : ชมนภัส ตันทเนตนิต

  มิวกี้

  หน้าอก 32 นิ้ว เอว 24 นิ้ว สะโพก 32 นิ้ว
  สูง 160 เซนติเมตร หนัก 42 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 30 กรกฎาคม 2536

  ผลงานทั้งหมด : 1 ครั้ง
  ชื่อจริง : ศิรินยา พลยุทธภูมิ

  เฌอแนนต์

  หน้าอก 31 นิ้ว เอว 26 นิ้ว สะโพก 33 นิ้ว
  สูง 157 เซนติเมตร หนัก 43 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2539

  ผลงานทั้งหมด : 1 ครั้ง
  ชื่อจริง : จริยา บุญเกต

  ออมสิน

  หน้าอก 35 นิ้ว เอว 25 นิ้ว สะโพก 34 นิ้ว
  สูง 163 เซนติเมตร หนัก 43 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 22 มกราคม 2537

  ผลงานทั้งหมด : 1 ครั้ง
  ชื่อจริง : รมณ เศละพฤกษ์กุล

  มิ้นท์

  หน้าอก 34 นิ้ว เอว 24 นิ้ว สะโพก 33 นิ้ว
  สูง 165 เซนติเมตร หนัก 43 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 2 กันยายน 2539

  ผลงานทั้งหมด : 1 ครั้ง
  ชื่อจริง : ศรุตา บุญจันทร์

  หวาย

  หน้าอก 33 นิ้ว เอว 26 นิ้ว สะโพก 35 นิ้ว
  สูง 160 เซนติเมตร หนัก 44 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 11 มกราคม 2534

  ผลงานทั้งหมด : 1 ครั้ง
  ชื่อจริง : รวีวรรณ ทิพย์นาวา

  กีตาร์

  หน้าอก 35 นิ้ว เอว 25 นิ้ว สะโพก 34 นิ้ว
  สูง 160 เซนติเมตร หนัก 43 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 29 พฤษภาคม 2533

  ผลงานทั้งหมด : 1 ครั้ง
  ชื่อจริง : สิริกานต์ บุญแก้ว

  ออย

  หน้าอก 35 นิ้ว เอว 24 นิ้ว สะโพก 34 นิ้ว
  สูง 163 เซนติเมตร หนัก 43 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 3 มิถุนายน 2535

  ผลงานทั้งหมด : 1 ครั้ง
  ชื่อจริง : มณัสนันท์ พิริยโยธา

  แรบบิท

  หน้าอก 34 นิ้ว เอว 23 นิ้ว สะโพก 30 นิ้ว
  สูง 160 เซนติเมตร หนัก 40 กิโลกรัม

  เกิดวันที่ 27 มกราคม 2529

  ผลงานทั้งหมด : 1 ครั้ง