ซื้อสินค้าราคาปกติ 1 ชิ้น
แถมฟรีสินค้าที่ขึ้น icon Free อีก 1 ชิ้น