1 S 339 บาท 62 % 129 บาท
C8007
รวม 1 ตัว น้ำหนักรวม 95 กรัม มูลค่า 339 บาท
ส่วนลด 210 บาท จ่ายจริง 129 บาท

ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 18 บาท 147 บาท
1 - 2 วัน37 บาท 166 บาท
1 - 2 วัน 75 บาท 204 บาท
1 - 2 วัน 79 บาท 208 บาท
1 - 2 วัน42 บาท 171 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง
ซื้อ 599 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีแบบ EMS !!! ( ขาดอีก 470 บาท )