1 S 299 บาท 60 % 119 บาท
C7926
รวม 1 ตัว น้ำหนักรวม 55 กรัม มูลค่า 299 บาท
ส่วนลด 180 บาท จ่ายจริง 119 บาท

ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 18 บาท 137 บาท
1 - 2 วัน37 บาท 156 บาท
1 - 2 วัน 75 บาท 194 บาท
1 - 2 วัน 79 บาท 198 บาท
1 - 2 วัน42 บาท 161 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง
ซื้อ 599 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีแบบ EMS !!! ( ขาดอีก 480 บาท )