1 L 399 บาท 0 % 399 บาท
C7813
รวม 1 ตัว น้ำหนักรวม 195 กรัม มูลค่า 399 บาท
ส่วนลด 0 บาท จ่ายจริง 399 บาท

ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 22 บาท 421 บาท
1 - 2 วัน42 บาท 441 บาท
1 - 2 วัน 75 บาท 474 บาท
1 - 2 วัน 87 บาท 486 บาท
1 - 2 วัน55 บาท 454 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง
ซื้อ 599 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีแบบ EMS !!! ( ขาดอีก 200 บาท )