1 L 329 บาท 43 % 189 บาท
C7762
รวม 1 ตัว น้ำหนักรวม 89 กรัม มูลค่า 329 บาท
ส่วนลด 140 บาท จ่ายจริง 189 บาท

ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 18 บาท 207 บาท
1 - 2 วัน37 บาท 226 บาท
1 - 2 วัน 75 บาท 264 บาท
1 - 2 วัน 81 บาท 270 บาท
1 - 2 วัน37 บาท 226 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง
ซื้อ 599 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีแบบ EMS !!! ( ขาดอีก 410 บาท )