1 S 329 บาท 58 % 139 บาท
C7760
รวม 1 ตัว น้ำหนักรวม 89 กรัม มูลค่า 329 บาท
ส่วนลด 190 บาท จ่ายจริง 139 บาท

ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 18 บาท 157 บาท
1 - 2 วัน37 บาท 176 บาท
1 - 2 วัน 75 บาท 214 บาท
1 - 2 วัน 79 บาท 218 บาท
1 - 2 วัน42 บาท 181 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง
ซื้อ 599 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีแบบ EMS !!! ( ขาดอีก 460 บาท )