1 S 329 บาท 55 % 149 บาท
C7759
รวม 1 ตัว น้ำหนักรวม 89 กรัม มูลค่า 329 บาท
ส่วนลด 180 บาท จ่ายจริง 149 บาท

ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 18 บาท 167 บาท
1 - 2 วัน37 บาท 186 บาท
1 - 2 วัน 75 บาท 224 บาท
1 - 2 วัน 79 บาท 228 บาท
1 - 2 วัน43 บาท 192 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง
ซื้อ 599 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีแบบ EMS !!! ( ขาดอีก 450 บาท )