1 S 329 บาท 46 % 179 บาท
C7427
รวม 1 ตัว น้ำหนักรวม 84 กรัม มูลค่า 329 บาท
ส่วนลด 150 บาท จ่ายจริง 179 บาท

ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 18 บาท 197 บาท
1 - 2 วัน37 บาท 216 บาท
1 - 2 วัน 75 บาท 254 บาท
1 - 2 วัน 80 บาท 259 บาท
1 - 2 วัน43 บาท 222 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง
ซื้อ 599 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีแบบ EMS !!! ( ขาดอีก 420 บาท )