1 M 349 บาท 0 % 349 บาท
C7332
รวม 1 ตัว น้ำหนักรวม 120 กรัม มูลค่า 349 บาท
ส่วนลด 0 บาท จ่ายจริง 349 บาท

ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 22 บาท 371 บาท
1 - 2 วัน42 บาท 391 บาท
1 - 2 วัน 75 บาท 424 บาท
1 - 2 วัน 85 บาท 434 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง
ซื้อ 599 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีแบบ EMS !!! ( ขาดอีก 250 บาท )