1 M 339 บาท 50 % 169 บาท
C7321
รวม 1 ตัว น้ำหนักรวม 62 กรัม มูลค่า 339 บาท
ส่วนลด 170 บาท จ่ายจริง 169 บาท

ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 18 บาท 187 บาท
1 - 2 วัน37 บาท 206 บาท
1 - 2 วัน 75 บาท 244 บาท
1 - 2 วัน 80 บาท 249 บาท
1 - 2 วัน43 บาท 212 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง
ซื้อ 599 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีแบบ EMS !!! ( ขาดอีก 430 บาท )