1 S 389 บาท 0 % 389 บาท
C7289
รวม 1 ตัว น้ำหนักรวม 198 กรัม มูลค่า 389 บาท
ส่วนลด 0 บาท จ่ายจริง 389 บาท

ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 22 บาท 411 บาท
1 - 2 วัน42 บาท 431 บาท
1 - 2 วัน 75 บาท 464 บาท
1 - 2 วัน 87 บาท 476 บาท
1 - 2 วัน55 บาท 444 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง
ซื้อ 599 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีแบบ EMS !!! ( ขาดอีก 210 บาท )