1 M 399 บาท 53 % 189 บาท
C7269
รวม 1 ตัว น้ำหนักรวม 105 กรัม มูลค่า 399 บาท
ส่วนลด 210 บาท จ่ายจริง 189 บาท

ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 22 บาท 211 บาท
1 - 2 วัน42 บาท 231 บาท
1 - 2 วัน 75 บาท 264 บาท
1 - 2 วัน 81 บาท 270 บาท
1 - 2 วัน49 บาท 238 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง
ซื้อ 599 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีแบบ EMS !!! ( ขาดอีก 410 บาท )