1 M 399 บาท 25 % 299 บาท
C7248
รวม 1 ตัว น้ำหนักรวม 150 กรัม มูลค่า 399 บาท
ส่วนลด 100 บาท จ่ายจริง 299 บาท

ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 22 บาท 321 บาท
1 - 2 วัน42 บาท 341 บาท
1 - 2 วัน 75 บาท 374 บาท
1 - 2 วัน 84 บาท 383 บาท
1 - 2 วัน52 บาท 351 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง
ซื้อ 599 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีแบบ EMS !!! ( ขาดอีก 300 บาท )