1 L 299 บาท 33 % 199 บาท
C7244
รวม 1 ตัว น้ำหนักรวม 60 กรัม มูลค่า 299 บาท
ส่วนลด 100 บาท จ่ายจริง 199 บาท

ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 18 บาท 217 บาท
1 - 2 วัน37 บาท 236 บาท
1 - 2 วัน 75 บาท 274 บาท
1 - 2 วัน 81 บาท 280 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง
ซื้อ 599 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีแบบ EMS !!! ( ขาดอีก 400 บาท )