1 S 399 บาท 35 % 259 บาท
C7217
รวม 1 ตัว น้ำหนักรวม 95 กรัม มูลค่า 399 บาท
ส่วนลด 140 บาท จ่ายจริง 259 บาท

ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 18 บาท 277 บาท
1 - 2 วัน37 บาท 296 บาท
1 - 2 วัน 75 บาท 334 บาท
1 - 2 วัน 83 บาท 342 บาท
1 - 2 วัน46 บาท 305 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง
ซื้อ 599 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีแบบ EMS !!! ( ขาดอีก 340 บาท )