1 S 339 บาท 56 % 149 บาท
C7202
รวม 1 ตัว น้ำหนักรวม 110 กรัม มูลค่า 339 บาท
ส่วนลด 190 บาท จ่ายจริง 149 บาท

ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 22 บาท 171 บาท
1 - 2 วัน42 บาท 191 บาท
1 - 2 วัน 75 บาท 224 บาท
1 - 2 วัน 79 บาท 228 บาท
1 - 2 วัน48 บาท 197 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง
ซื้อ 599 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีแบบ EMS !!! ( ขาดอีก 450 บาท )