1 S 129 บาท 0 % 129 บาท
C7005
รวม 1 ตัว น้ำหนักรวม 20 กรัม มูลค่า 129 บาท
ส่วนลด 0 บาท จ่ายจริง 129 บาท

ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 16 บาท 145 บาท
1 - 2 วัน32 บาท 161 บาท
1 - 2 วัน 75 บาท 204 บาท
1 - 2 วัน 79 บาท 208 บาท
1 - 2 วัน37 บาท 166 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง
ซื้อ 599 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีแบบ EMS !!! ( ขาดอีก 470 บาท )