1 M 399 บาท 55 % 179 บาท
C6993
รวม 1 ตัว น้ำหนักรวม 106 กรัม มูลค่า 399 บาท
ส่วนลด 220 บาท จ่ายจริง 179 บาท

ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 22 บาท 201 บาท
1 - 2 วัน42 บาท 221 บาท
1 - 2 วัน 75 บาท 254 บาท
1 - 2 วัน 80 บาท 259 บาท
1 - 2 วัน49 บาท 228 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง
ซื้อ 599 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีแบบ EMS !!! ( ขาดอีก 420 บาท )