เพิ่มเข้าตะกร้าอีกไม่ได้ !!!!

สินค้ารหัส 6988 มีสต็อกแค่ -2 ตัว