เพิ่มเข้าตะกร้าอีกไม่ได้ !!!!

สินค้ารหัส 6720 มีสต็อกแค่ -4 ตัว