เพิ่มเข้าตะกร้าอีกไม่ได้ !!!!

สินค้ารหัส 6622 มีสต็อกแค่ -2 ตัว