เพิ่มเข้าตะกร้าอีกไม่ได้ !!!!

สินค้ารหัส 5620 มีสต็อกแค่ -2 ตัว