1 S 299 บาท 47 % 159 บาท
C2346
รวม 1 ตัว น้ำหนักรวม 115 กรัม มูลค่า 299 บาท
ส่วนลด 140 บาท จ่ายจริง 159 บาท

ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 22 บาท 181 บาท
1 - 2 วัน42 บาท 201 บาท
1 - 2 วัน 75 บาท 234 บาท
1 - 2 วัน 80 บาท 239 บาท
1 - 2 วัน48 บาท 207 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง
ซื้อ 599 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีแบบ EMS !!! ( ขาดอีก 440 บาท )