เพิ่มเข้าตะกร้าอีกไม่ได้ !!!!

สินค้ารหัส 1642 มีสต็อกแค่ -1 ตัว