Mobile Version คลิกที่นี่
  
                   
บริษัทวานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าออนไลน์