ซื้อชุดนอนช่วยคนใต้

เรื่องน้ำท่วมนี้ร้านซีทรูช้อปก็เคยประสบมาคะ เมื่อครั้งน้ำท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่ เสียหายหนักมาก เราเข้าใจหัวอกของคนถูกน้ำท่วม จึงอยากร่วมเป็น ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องทางภาคใต้ที่ประสบ อุทกภัยในขณะนี้ ด้วยการแบ่งเงินทุกๆ 10 บาท ต่อชิ้นของยอดขายสินค้าของร้านซีทรูช้อปตั้งแต่ วันที่ 10 มกรา - 14 มกรา 2560 เพื่อนำเงินไปบริจาคให้กับ มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัยภาคใต้ ในวันที่ 15 มกรา 2560 คนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมด้วยช่วยกัน เยอะๆนะคะ ขอบคุณค้า
    CtrueShop.Com