1 S 269 บาท 0 % 269 บาท
C5618
รวม 1 ตัว น้ำหนักรวม 80 กรัม มูลค่า 269 บาท
ส่วนลด 0 บาท จ่ายจริง 269 บาท

ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 18 บาท 287 บาท
1 - 2 วัน37 บาท 306 บาท
1 - 2 วัน 75 บาท 344 บาท
1 - 2 วัน 83 บาท 352 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง
ซื้อ 599 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีแบบ EMS !!! ( ขาดอีก 330 บาท )